Odciąg gazów anestetycznych ODCodciag_miniatura Nowy produkt w naszej ofercie. Jeszcze lepsze odciąganie gazów medycznych (więcej…)

Punkty poboru PPIzdj_xs_12 Umożliwiają bezpośredni pobór odpowiedniego gazu z centralnej instalacji gazów medycznych. (więcej…)

Tablice poboru gazów TPGtablica_punktów_poboru_TPG Tablice TPG przeznaczone są do montażu większej liczby punktów poboru gazu. (więcej…)

Dozowniki tlenu DT/MBez nazwy-2 Dozowniki tlenu umożliwiają bezpośredni pobór tlenu centralnej instalacji gazów medycznych. (więcej…)

Końcówki czerpalne5 Końcówki  czerpalne przeznaczone są do połączenia punktów poboru z odbiornikami gazu. (więcej…)

Zawory czerpalne ZCIzdj_xs_02 Zawory czerpalne  służą do pomiaru i regulacji przepływu danego gazu z punktu poboru. (więcej…)

Skrzynki zaworowo-informacyjno-alarmo...skrzynka_małe Skrzynki SZIA są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej pracy instalacji gazów med. (więcej…)

Skrzynki zaworowo-informacyjne SZIskrzynka_SZI_3_zamnięta Skrzynki zaworowo-informacyjne SZI  służą do odcinania zasilania gazów medycznych. (więcej…)

Zawory kulowe ZKM4fhh Zawory kulowe ZKM są przeznaczone do montażu i pracy w instalacjach gazów medycznych. (więcej…)

Łączniki butlowewąż_mały Łączniki butlowe, elastyczne są stosowane w butlowych systemach zasilania rurociągów gazów medycznych. (więcej…)

Baterie butlowebateria_butlowat Baterie butlowe-zbieracze są przeznaczone do stosowania w systemach zasilania rurociągów gazów medycznych. (więcej…)

Tablice redukcyjne TRItablica_redukcyjna_TRI Tablica redukcyjna TRI jest jednym z elementów systemu centralnego zasilania. (więcej…)

Odwadniacze mosiężne I-ODWzdj_xs_05 Odwadniacze mosiężne I-ODW przeznaczone są do odwadniania instalacji gazów medycznych.  (więcej…)

Pozostałe wyrobyzdj_xs_13 W ofercie posiadamy punkty poboru tzw. stara AGA, części zamienne i zapasowe oraz wiele innych. (więcej…)