Czcionka: 
Kontrast:  kontrast domyślny kontrast czarne tło białe litery kontrast żółte tło czarne litery kontrast czarne tło żółte litery
Czcionka: 
  Kontrast:  kontrast domyślny kontrast czarne tło białe litery kontrast żółte tło czarne litery kontrast czarne tło żółte litery

PRI INSMED specjalizuje się w produkcji osprzętu do instalacji gazów medycznych i próżni, montażu instalacji gazów medycznych, dystrybucji urządzeń, osprzętu i aparatury medycznej przeznaczonej dla służby zdrowia. 

Nabywcami naszych wyrobów są przede wszystkim szpitale i klinki oraz prywatni odbiorcy zajmujący się montażem instalacji gazów medycznych.

 

Z uwagi na fakt że rynek medyczny jest rynkiem szczególnym jeśli chodzi i bezpieczeństwo i jakość wyrobów firma INSMED:

  • ustanowiła i utrzymuje System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych  EN ISO 13485:2016 w zakresie projektowania i rozwoju, produkcji, instalacji, dystrybucji i serwisowania systemów instalacji medycznych i ich elementów w obiektach służby zdrowia. 
  • produkuje zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Medycznej MDD 93/42 EEC i obowiązującymi Normami Europejskimi. 
  • nasze wyroby spełniają wymogi Ustawy z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych Dz.U.Nr. 107 poz. 679 wraz z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12.01.2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych  Dz.U.Nr 16, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami.
  • produkty z oferty firmy zostały poddane ocenie zgodności i mają nadany znak CE z numerem jednostki notyfikowanej TÜV Rheinland 0197.
  • nasze wyroby są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

 

Polski producent z doświadczeniem w branży

Oferujemy produkty wytwarzane w Polce. W branży instalcji gazów medycznych istniejemy od ponad 20 lat.

Masz pytania lub chcesz nawiązać współpracę?

Masz pytania lub chcesz nawiązać współpracę?

)